Przez pierwsze 5 lat swojej działalności (lata 2011-2016) Fundacja Rozwoju Nauki (FRN) opierała się wyłącznie na funduszu założycielskim i bieżącym wsparciu fundatora. Na realizowane przez siebie projekty Fundacja nie pozyskiwała środków finansowych z żadnych innych źródeł. Począwszy od 2017 roku Fundacja będzie pozyskiwać środki finansowe na cele statutowe również ze źródeł zewnętrznych. Najważniejsze z nich to:
Przychody pochodzące z darowizn, spadków i zapisów mogą być przez Fundację wykorzystywane wyłącznie do realizacji celów statutowych wskazanych przez darczyńców (o ile taki cel został wskazany). Darczyńcy mogą określić taki cel, dokonując wyboru spośród projektów już realizowanych lub planowanych przez Fundację. Mogą też zaproponować Fundacji wsparcie dla realizacji innego projektu (np. badawczego, edukacyjnego, infrastrukturalnego, organizacyjnego, wydawniczego itd.), o ile taki projekt wpisuje się w politykę naukową Fundacji (patrz: idee przyświecające Fundacji).