Centrum Informacji Naukowej (w skrócie: CIN) realizuje cel statutowy Fundacji poprzez:
 
tworzenie baz danych o charakterze naukowym,
gromadzenie i udostępnianie zasobów naukowych,
dokumentowanie odkryć, faktów i informacji naukowych,
upowszechnianie odkryć naukowych i naukowej wiedzy o świecie,
monitorowanie działań polskich i zagranicznych instytucji naukowych
 
– z zakresu wszystkich dyscyplin naukowych.
 
Działalność Centrum koncentruje się tym samym na przyświecających Fundacji ideach kumulacji wiedzy naukowej, komercjalizacji badań naukowych i scjentyfikacji życia społecznego.