Centrum Pomocy Naukowej (w skrócie: CPN) realizuje cel statutowy Fundacji, jakim jest rozwój nauki polskiej, poprzez wszechstronne i wielowymiarowe wspieranie działalności naukowej polskich naukowców i instytucji naukowych w Polsce.