Instytut Badań Paranaukowych (w skrócie: IBP) realizuje cel statutowy Fundacji poprzez inicjowanie i prowadzenie badań naukowych poświęconych tzw. zjawiskom paranormalnym. Działalność Instytutu koncentruje się tym samym na przyświecających Fundacji ideach kumulacji wiedzy naukowej i scjentyfikacji życia społecznego.