Instytut Ekspertyz Naukowych (w skrócie: IEN) realizuje cel statutowy Fundacji poprzez wykonywanie ekspertyz naukowych (opinii) w ramach wszystkich dyscyplin naukowych (obszarów wiedzy). Działalność Instytutu koncentruje się jednocześnie na przyświecającej Fundacji idei scjentyfikacji życia społecznego.