International Institute for the Innovation (w skrócie: III) realizuje cel statutowy Fundacji poprzez inicjowanie i prowadzenie prac badawczo-rozwojowych (badań stosowanych i prac rozwojowych) na płaszczyźnie wszystkich dyscyplin naukowych. Działalność Instytutu koncentruje się jednocześnie na przyświecających Fundacji ideach komercjalizacji badań naukowych oraz scjentyfikacji życia społecznego.