Klub Miłośników Nauki (w skrócie: KMN) realizuje cel statutowy Fundacji poprzez:
 
wspieranie badań naukowych polskich naukowców i instytucji naukowych w Polsce,
upowszechnianie odkryć naukowych i naukowej wiedzy o świecie,
tworzenie baz danych o charakterze naukowym,
dokumentowanie odkryć i informacji naukowych
 
– z zakresu wszystkich dyscyplin naukowych.
 
Działalność Klubu koncentruje się tym samym na przyświecającej Fundacji idei popularyzacji i upowszechniania nauki.