Naukowa Agencja Informacyjna (w skrócie: NAI) realizuje cel statutowy Fundacji poprzez dostarczanie informacji i materiałów na temat najciekawszych wydarzeń naukowych z obszaru wszystkich dziedzin nauki. Działalność Agencji koncentruje się tym samym na przyświecającej Fundacji idei popularyzacji i upowszechniania nauki.