Radio Naukowe Fundacji Rozwoju Nauki (w skrócie: RN FRN) realizuje cel statutowy Fundacji poprzez produkowanie i emitowanie audycji radiowych o charakterze naukowym. Działalności Radia przyświeca bliska Fundacji idea popularyzacji i upowszechniania nauki.