dr Radosław Rabiański

Prezes Fundacji

Click to open a larger map

DANE KONTAKTOWE

 

Adres do korespondencji:
31-216 Kraków, ul. Solskiego 3/1
 
E-mail: biuro@biznesologia.pl
 
Infolinia: 801-007-307
 
Telefon: (+48) 12 384-85-35
 
Faks: (+48) 12 384-85-36
DANE IDENTYFIKACYJNE

 

Fundacja została zarejestrowana
w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS)
pod numerem 0000389133

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie
XI Wydział Gospodarczy KRS

NIP 679-306-64-96
REGON 121557602
DANE BANKOWE

 

ING Bank Śląski S.A., O/ Kraków
al. Pokoju 78, 31-564 Kraków

Numer rachunku (w PLN):
88 1050 1445 1000 0023 6067 3590

IBAN:
PL88105014451000002360673590

BIC/ SWIFT: INGBPLPW