Celem projektu „Reorganizacja Centrum Badań Naukowych (ICARE)” (ORG 01/ 2017) jest zasadnicza zmiana koncepcji funkcjonowania jednostki statutowej Fundacji o nazwie International Centre for the Advanced Research & Education (ICARE), zwanej w skrócie "Centrum Badań Naukowych (ICARE)", a także zmiana jej struktury organizacyjnej, tak by mogła skuteczniej realizować cel statutowy Fundacji (jakim jest rozwój nauki polskiej) poprzez inicjowanie i prowadzenie badań naukowych na płaszczyźnie wszystkich dyscyplin naukowych. Jednostka została powołana uchwałą Fundatora nr 12 (2011) w dniu 17 października 2011 roku i od czasu powstania nie była tak gruntowanie reorganizowana.
Do szczegółowych zadań projektu należy:
- określenie liczby i specjalizacji (przedmiotu badań) wirtualnych instytutów badawczych (WIB), to jest podstawowych jednostek organizacyjnych (badawczych) ICARE;
- podzielenie wirtualnych instytutów badawczych (WIB) pomiędzy jednostki organizacyjne (badawcze) wyższego rzędu, to jest tzw. wirtualne centra badawcze ICARE;
- uruchomienie pierwszego (pilotażowego) WIB-u (Wirtualny Instytut Etyki) i wypracowanie na jego przykładzie sposobu funkcjonowania wszystkich pozostałych (przyszłych) WIB-ów;
- stworzenie strony internetowej Centrum, która będzie głównym źródłem informacji na temat jego działalności.

Kierownik projektu

Imię i nazwiskodr Radosław Rabiański
AkredytacjaFundacja Rozwoju Nauki

Terminarz projektu

Początek2 stycznia 2017
Koniec30 czerwca 2017